WorldView

WorldView je družicový systém provozovaný americkou soukromou firmou DigitalGlobe, která také provozuje družici QuickBird. V roce 2007 však došlo ke zlepšení přesnosti vypuštěním družice WorldView-1, která pořizuje pouze panchromatická data s velmi vysokým rozlišením 50 cm. Denně je družice schopna nasnímat až 750 000 km2 území. Na nízký orbit (cca 500 km nad povrchem Země) byla vypuštěna v září 2007 z Vanderberg Air Force Base v Californii. WorldView-1 také dokáže poskytovat šikmé snímky s rozlišením 59 cm při naklonění 25°. Značný vývoj oproti QuickBirdu tato družice doznala také v geolokačních přístrojích, které jsou nyní přesnější. Přesnost se běžně pohybuje mezi 4 a 5,5 metry (satimagingcorp.com).


Parametry panchromatických snímků družice WorldView-1
Prostorové rozlišení 0,5 m
Počet pásem 1
Šířka záběru 17,5 km
Radiometrické rozlišení 11 bitů
Jednotlivá pásma [μm] 0,4 - 0,9


WorldView-2 byl vypuštěn v říjnu 2009 a poskytuje značně podrobnější data, ze spektrálního pohledu. Podobně jako LandSat totiž pořizuje multispektrální snímky skládající se z osmi pásem. Se zapojením i druhého satelitu do systému se výrazně zlepšily časové vlastnosti přeletů a pokrytí zemského povrchu. Jeden ze satelitů přeletí nad určitým místem minimálně jednou za 24 hodin. Dohromady jsou družice schopny posbírat téměř dva miliony km2 dat denně. Multispektrální snímky ovšem nemají rozlišení jako ty panchromatické (46 cm pro USA, mimo USA 50 cm), nicméně jedná se stále o velmi vysoké rozlišení – 1,84 m. Zmiňovaných osm pásem obsahuje čtyři běžná pásma (Red, Green, Blue, NIR) a další čtyři doplňující (satimagingcorp.com). Grafická vizualizace ve spektrálním prostoru je na obr. 7.
Grafické porovnání spektrálních pásem satelitů QuickBird, WorldView-1 a WorldView-2 (převzato z: The Benefits of the 8 Spectral Bands of WorldView-2, dostupný na WWW: http://www.digitalglobe.com/downloads/spacecraft/WorldView-2_8-Band_Applications_Whitepaper.pdf)


Vizualizace satelitu WorldView-2 na oběžné dráze Země (převzato z: http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/worldview-2.html)


Parametry multispektrálních snímků družice WorldView-2
Prostorové rozlišení 1,84 m
Počet pásem 8
Šířka záběru 16,4 km
Radiometrické rozlišení 11 bitů
Jednotlivá pásma [μm] 0,45 - 0,51 BLUE
0,51 - 0,58 GREEN
0,63 - 0,69 RED
0,77 - 0,895 NIR
0,4 - 0,45 Coastal
0,585 - 0,625 Yellow
0,705 - 0,745 Red Edge
0,86 - 1,04 NIR 2


Parametry panchromatických snímků družice WorldView-2
Prostorové rozlišení 0,46 m (0,5 m)
Počet pásem 1
Šířka záběru 16,4 km
Radiometrické rozlišení 11 bitů
Jednotlivá pásma [μm] 0,45 - 0,8

Využití

Využití dat z družice WorldView-1 jsou podobná jako u ostatních panchromatických snímků, tedy tvorba map, zaznamenávání změn v krajině a díky poskytování stereopárů také tvorba DEM. Naproti tomu WorldView-2 se svými multispektrálními snímky nachází využití ve více oblastech. Jak již bylo zmíněno výše, multispektrální data se dají využít při studiu vegetace, jejího množství na jednotku plochy a také jejího zdravotního stavu, na základě specifických odrazových charakteristik chlorofylu. Samozřejmě nemusí se jednat pouze o stav divoké vegetace ale i zemědělské a odhadovat tak výnosy na jednotku zemědělské plochy. Také je možné tato data využít při hledání nerostných surovin. (satimagingcorp.com)

Dalším specifiickým příkladem využití může být detekce poškození plynovodů. Jelikož plynovody jsou velmi dlouhé a často vedou skrz špatně přístupnou krajinu, je detekce pomocí satelitních snímků tou nejsnadnější variantou. Multispektrální snímky dokáží identifikovat vliv unikajícího plynu na okolní vegetaci. (digitalglobe.com)

DigitalGlobe poskytuje snímky v pěti různých úrovních zpracovanosti. Basic data jsou radiometricky korigována, ale ne geokódována do mapové projekce. Basic Stereo Pairs jsou dodávány jako dvě scény s překryvem 90 %, připravená pro tvorbu DEM. Úroveň Standard 2A jsou transformována do mapových projekcí. V celém obraze mají pixely jednotnou velikost. Pro transformaci se používá hrubého DEM, je tedy terénně korigovaný, ale ne ortorektifikovaný. Ortho Ready Standard OR2A není korigován podle topografického reliéfu a je tedy vhodný pro následnou ortorektifikaci. Nejvyšší úroveň jsou ortorektifikovaná data, která je určena pro přímé použití v GIS, kde je vyžadována vysoká geometrická přesnost (Gisat.cz).


Jako součást bakalářské práce sestavil Přemysl Kachlík (@kachlicka) v roce 2011.
Poděkování patří vedoucímu práce doc. Petru Dobrovolnému.
Navrhnuto a napsáno na Macu.
Tuto stránku navštívilo lidí.